Klikt u op de links hieronder.
Soms opent zich een nieuw venster, dat u weer sluit om hier terug te komen. Soms zult u de back-toets van uw browser moeten gebruiken om terug te gaan.

Kindje wiegen 2010
Jan, de musical (video's)
Jan de feestdag (foto's)
Beatmis in de Petruskerk
Jongerenviering 2009 (en eerder)
Eerste communie 2010
Vormsel
De klokken van de OLV
Sponsorloop 2010
Slotdag vastenactie 2010
Vastenactie 2011
Vastenactie 2012

Het zijn de mensen, hun relatie tot andere mensen en tot god, die onze gemeenschap, de parochie van St Jozef in Zaandam, zin geven.

Het betekenis geven aan die gemeenschap van mensen, met god, is ons richtsnoer.

De uitgangspunten van de kerkvernieuwers van het Tweede Vaticaans Concilie zijn voor ons daarbij nog steeds een belangrijke inspiratie.

Het steeds weer her-ijken van oude waarden, zoeken naar frisse woorden en vormen voor de beleving van de gemeenschap van mensen en god , en voor de relatie tot gods wereld en gods mensen, daarin hopen we ons te onderscheiden.

We vertrouwen dat de eeuwige ons daarin bij zal staan.

Deze website is niet langer actief en medio 2014 gearchiveerd door de toenmalige webmaster.

Deze website is bedoeld om de activiteiten in onze gemeenschap onder de aandacht te brengen van een breed publiek, maar ook om iedereen die zich - op welke wijze dan ook - deel voelt van onze gemeenschap, op de hoogte te houden. Klikt u op een van de panelen van het kerkraam van Marius de Leeuw (1915-2000) en er verschijnen menu's die u verder leiden.






sitemap /snelmenu

Op 29 augustus 2010 nam
Jan Broersen officiëel afscheid als pastor van onze parochie.

Dat hebben zijn parochianen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een groot feest werd aangericht.

Klik hier als u er nog eens op wilt terugkijken.

Jan gaat nog wel een keer per maand voor in een dienst, maar heeft verder alle taken overgedragen. We wensen hem en ons toe dat hij nog lang in goede gezondheid mag zien hoe zijn parochianen de geloofsgemeenschap in zijn Jozef naar zijn voorbeeld voort zullen leven.

Het parochieblad "Samenklanken" verschijnt in samenwerking met de parochie van Maria Magdalena en de parochie van de Martelaren van Gorcum acht keer per jaar, en bevat naast de agenda en de misintenties voor de lopende periode artikelen voor en door parochianen, verslagen van aktiviteiten in en buiten de parochie en nog veel meer.

Lees het laatste nummer, of raadpleeg een van de vorige nummers.

Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren dan kan dat hier, of u mailt uw bijdrage naar

parochieblad@jozefzaandam.nl

Elke zondag is er in onze kerk een eredienst om 10.00 uur.

Afwisselend worden die opgeluisterd door een van onze koren en voorbereid door een van onze liturgiegroepen.

Naast de vieringen vindt er nog veel meer plaats in onze gemeenschap.

Klik hier om in de agenda te zien wat er allemaal in de komende weken te gebeuren staat.

Misschien heeft u vragen.

Of wilt u commentaar geven op wat u in de kerk of op deze website hebt gehoord of gezien.

Wij horen het graag.

Reageert u dan hier.

De afbeelding die u hier ziet is van het
gebrandschilderde glas-in-lood raam dat is aangebracht in de muur aan de koorzijde van de kerk, achter de doopvont. In de jaren na de bouw van de kerk (1963), is de ruimte rond de doopvont voorzien van een getrapte verhoging voor het opstellen van het koor. De onderste panelen van het raam worden daardoor nu deels aan het oog onttrokken, hoewel ze even groot zijn als de andere.
Het raam is van Marius de Leeuw, een bekend glazenier uit Brabant, die naast veel andere beeldende kunst, monumentale ramen ontwierp voor veel kerken en publieke gebouwen.
www.jozefzaandam.nl


Parochie van St Jozef

Zaandam

Adresgegevens:

Parochie van St Jozef
Veldbloemenweg 2
1508 WV Zaandam
075-6160053 (inspreken)
Googlemaps

voor zaken die geen uitstel mogen lijden:
06-30110590

Pastor a.i.:

Jan Bus
J.Valkeringlaan 21
Limmen
072-5316740

e-mail:

info@jozefzaandam.nl

Meer nuttige adressen


Dit jaar ondersteunen we met de vastenaktie de Stichting Schoolproject Ethiopië. De Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) heeft als doel kansarme kinderen in West-Ethiopië financieel en planmatig te ondersteunen op het gebied van scholing. Lees verder.