Eerste Communie 2012

Twaalf meisjes en jongens hebben dit jaar hun eerste communie gedaan en dat is een mooi aantal, want ik ken iemand die ook met een dergelijk aantal is begonnen, wat tot op heden een redelijk heilzame onderneming is geworden.
Wekelijks kwamen we samen om na te denken over een bijbels verhaal.

De Schepping, Roeping van de Leerlingen, de maaltijden die Jezus hield het Laatste Avondmaal. We bezochten de kerk van de Koog, we maakten een gebed, we staken een kaarsje aan bij Maria. Met Palmzondag hebben we mee gedaan in de Palmpasenoptocht, met Goede Vrijdag volgden we Jezus op zijn Kruisweg en met Pasen kijken we verwonderd naar het lege graf en horen dat we uitgenodigd worden om te doenzoals hij. Op zondag 22 april hebben deze meisjes en
jongens hun Eerste Communie gedaan in de Jozefkerk

Hun namen zijn Jochem Amesz, Tyrell Brudet,
Noortje Stam, Naomi Calderon Valencia, Guus
Keizers, Ruben Kaandorp, Leysha Rack, Elaia van
Noortwijk, Juliette Suni Melgar, Jordy Mulder,
Siara Anthonio, Esmiralda Marijnissen en Isabel
Brendel.
Hier is een leuke groepsfoto, gemaakt meteen na de dienst op 22 april.