CHANGE vieringen !

In de parochie hebben we dit jaar weer drie changevieringen!
Drie vieringen die "change, verandering" aangeven.

Verandering omdat we met deze vieringen de jongeren meer willen betrekken bij onze parochie.
Verandering omdat deze vieringen anders zijn dan u misschien gewend bent.

En tot slot omdat we vinden dat er ten aanzien van de wereld en maatschappij iets moet veranderen. We willen een duidelijke boodschap overbrengen: verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Alle vieringen worden samengesteld uit een werkgroep van jongeren en volwassenen.

I
n de changevieringen proberen we vaak aan de hand van simpele voorbeelden in de vorm van kleine toneelstukjes te laten zien hoe het niet, maar vooral hoe het wél moet!

Daarnaast beschikken we over een fantastisch combo en "changekoor", een mengeling van leden van het Gemengd Koor, Con Brio en jongeren uit de parochie.

De zondagen waarop we dit liturgisch jaar (2011-2012) de “Change” vieringen verzorgen:

U bent van harte welkom!