Vieringen “Voor en Door”

Een aantal keren per jaar wordt in de Jozefkerk een Woord- en Communieviering gehouden, die wordt voorgegaan door parochianen.
De groep “ Voor en Door” bestaat uit ongeveer 6 à 7 personen.

Met elkaar worden de vieringen voorbereid. Met veel zorg en aandacht worden de teksten, gebeden en liederen uitgekozen.
Meestal worden de schriftlezingen, die horen bij die bepaalde zondag, gebruikt. Vanuit die lezingen wordt een passend thema gekozen. Boeiend is het om met elkaar te ontdekken, welke bemoediging, troost, bevestiging of uitdaging de woorden van de schrift te bieden hebben.

Wij doen ons best om die gebeden en teksten tot hun recht te laten komen in een viering, waar mensen zich in herkennen en welkom voelen. Een viering waarin men geloof, hoop en liefde ervaart als kracht van God in wat er aan goeds is om ons heen.

De eerstvolgende “Voor en Door” vieringen zijn op:
- zondag 2 oktober 2011,
- zondag 11 december 2011,
- zondag 12 februari 2012
- zondag 1 apri 2012, Palmpasen,
- zondag 8 juli 2012
- zondag 12 augustus 2012
telkens om 10.00 uur.

U bent van harte welkom.